Modkraft i Pressenævnet

I gåt tilsendte jeg Pressenævnet en klage over Modkraft for brud på god presseskik. Til min overraskelse viste det sig nemligt, at den antifascistiske hjemmeside har tilmeldt sig Pressenævnet og skam har en ansvarhavende redaktør og al ting – så’en ligesom et rigtigt massemedie.

Sagens indtil videre hovedperson, Rune Eltard Sørensen, figurerer som både portalredaktør og nyhedsredaktør på Modkraft. Han blev som bekendt dømt for vold i 2003. En vis Ulrik S. Kohl optræder som Modkrafts ansvarshavende redaktør. Han har ligesom Eltard-Sørensen en fortid i den voldelige, autonome gruppe REBEL – Unge Revolutionære Socialister. Ulrik Sebastian Kohl blev så sent som i 2009 idømt seks måneders betinget fængsel for økonomisk støtte til udenlandske terrororganisationer.

Jeg tilsendte i går ansvarshavende redaktør Ulrik S. Kohl et genmæle med følgende ordlyd:

Den 12. oktober i år påstod Modkraft, at jeg er nynazist og har ”været organiseret sammen med medlemmer af den militante nazistiske gruppe Blood And Honour”. Modkrafts påstande er både usande og ærekrænkende. En stævning for injurier er derfor på vej til Modkraft.

Jeg skal dog her gøre det klart for offentligheden, at jeg ikke nævnes i Redox’ påståede ”interne materiale” fra foreningen ORG, som Modkraft refererer til. I modsætning til hvad Modkraft påstår, så administrerer jeg heller ikke bloggen Junikredsen. Jeg driver bloggen Reaktionære Refleksioner.

Ulrik Kohl har pligt til at bringe mit genmæle “uden unødig forsinkelse og på en så fremtrædende måde, som det efter omstændighederne med rimelighed kan forlanges.” I modsat fald kan han idømmes bødestraf.

Indholdet af min klage til Pressenævnet lyder bl.a.:

I en artikel den 12. oktober i år skrev Modkraft om min person:

Redox kunne i en detaljeret rapport, der tog udgangspunkt i internt materiale fra logen, dokumentere, at højrefløjsgruppen indsamlede informationer om politiske modstandere, som efterfølgende blev offentliggjort på blog-hjemmesiden Junikredsen.

Hjemmesiden bliver administreret af Martin Kasler, der udover en fortid i Den Danske Forening også har været organiseret sammen med medlemmer af den militante nazistiske gruppe Blood And Honour.

Modkrafts artikel illustreres med et billede fra 1996, der ifølge Modkraft viser Ole Hasselbalch (tv.) i samtale med nynazisten Martin Kasler.

Det er almindeligt kendt, at jeg for hen ved femten år siden var medlem af Den Danske Forening.

Modkrafts øvrige oplysninger om min person stammer så vidt vides alene fra Redox. Pressenævnet har som bekendt i tre tidligere kendelser fastslået, at medierne bør udvise særlig agtpågivenhed over for oplysninger fra Redox. Modkraft har i givet fald udvist komplet foragt for Nævnets gentagne henstilling, thi Modkraft har intet gjort for at kontrollere Redox’ ærekrænkende påstande, der selvsagt ikke er blevet mig forelagt af Modkraft.

Men uanset hvilken kilde Modkraft end måtte påråbe sig overfor Pressenævnet, så gælder det, at Modkraft aldeles ukritisk har kolporteret skadelige, krænkende og usande påstande om min person. Intet er gjort for at kontrollere påstandenes indhold og intet er gjort for at forelægge mig dem.

Jeg skal derfor bede Pressenævnet om at udtale kritik af Modkraft for brud på reglerne for god presseskik punkt A-1, A-2 og A-3.

Blandt de tre kendelser, som jeg henviser til i min klage, er min egen sag mod Ekstra Bladet forrige år. Med Redox som kilde havde formiddagsavisen påstået, at jeg er en central figur på højrefløjen og forfatter til den berømte Xerxes-rapport om Antifascistisk Aktions inderkreds. I sin kendelse skrev Pressenævnet:

Pressenævnet finder, at ekstrabladet.dk har tilsidesat god presseskik ved at bringe beskyldningerne uden at have dokumentation herfor og uden at give klager lejlighed til at kommentere oplysningerne inden offentliggørelsen af artiklen. Nævnet har derfor udtalt sin kritik af ekstrabladet.dk.

Pressenævnet fastslår altså her, at beskyldninger fremsat alene med Redox som kilde, er at betragte som udokumenterede. Jeg overvejer derfor lidt, om man skulle prøve at få Rune Eltard-Sørensen dømt, ikke blot for injurier, men også for bagvaskelse.

Om bagvaskelse hedder det i Straffeloven:

Er en sigtelse fremsat eller udbredt mod bedre vidende, eller har gerningsmanden savnet rimelig grund til at anse den for sand, straffes gerningsmanden for bagvaskelse, og den i § 267 [injurier] nævnte straf kan da stige til fængsel i 2 år.

Så vidt jeg ved er det uhyre sjældent, at nogen bliver dømt for bagvaskelse. På den anden side er det også sjældent, at journalister fremsætter groft injurierende beskyldninger velvidende, at der ikke findes dokumentation for samme.

Nå, vi er endnu tidligt i sagen. Indtil videre har jeg været i kontakt med Københavns Byret, hvor sagen mod Rune Eltard-Sørensen skal køre. Jeg havde et par spørgsmål om formalia og føler mig nu alt i alt klar til at gå “toe to toe with the Ruskies”:

***

Reklamer
Dette indlæg blev udgivet i Injuriesag, Modkraftsagen. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s