Påske-foredrag

I går holdt jeg foredrag for ca. 80 unge, der havde sat hinanden stævne til påskefrokost i det sjællandske. Bag det private arrangement stod den fynske SOSU-hjælper Lars G. Larsen, der blev landskendt, da han under valgsproget “Efterløn frem for multikultur“, stillede op til folketingsvalget i 2011 som løsgænger.

Emnet, jeg var inviteret til at foredrage om, var den ekstreme venstrefløj. Jeg valgte mere specifikt at sætte spot på tæskeholdet Antifascistisk Aktion (AFA), der aktuelt har syv medlemmer sigtet for dataindbrud, grov vold, ulovlig våbenbesiddelse og støtte til en terrororganisation.

De unge fik en kort gennemgang af AFA’s voldelige historie, fra tæskeholdets fødsel i efteråret 1992 og frem til i dag. Med udgangspunkt i mine oplevelser med AFA her for nylig i retten i Holbæk, gik vi videre til min vurdering af den aktuelle situation.

Som jeg for nylig også har forklaret til en dagbladsjournalist, så påpegede jeg bl.a. for de unge, at AFA’s retorik er blevet mere aggressiv i takt med, at den politiske vold mellem højre- og venstreradikale er faldet. Det siger mig noget om, at man i stedet for at forholde sig rationelt til virkeligheden, er i færd med at opbygge et slags antifascistisk parallelunivers, og at det i øjeblikket derfor er umuligt helt at forudsige, hvad de sortklædte bøller kan finde på.

Efter foredraget blandede jeg mig med publikum og i al ubeskedenhed tør jeg slet ikke sætte tal på de mange, der i løbet af aftenen kom hen og takkede for et spændende foredrag. Det var mit indtryk, at for langt de fleste var det første gang, at nogen havde fortalt dem om den røde terror, der finder sted i dagens Danmark.

Jeg tog afsted fra den velbesøgte påskefrokost med en inviation til at holde foredrag for den islam-kritiske organisation Danish Defence League.

***

Reklamer
Dette indlæg blev udgivet i Antifascisme, Foredrag. Bogmærk permalinket.

13 svar til Påske-foredrag

 1. Peter P siger:

  Det er jo altid bekymrende når der i organisationer og andre dele af det danske foreningsliv findes personer der er sigtet for grov kriminalitet, og det er da endnu mere bekymrende, når der i danske organisationer og foreninger findes personer der er DØMT! for våbenbesiddelse, vold, trusler og deslige.

  Men det er jo desværre virkligheden både når man ser på de politiske grupper i den ene og anden side af spektret, ligesom det er virkligheden når man ser på de mere “fritidsorienterede” foreninger og “sammenslutninger” over en bred kam. At der så også er tale om dømte der ofte er repræsenteret i flere organisationer og foreninger enten samtidigt eller med mellemrum kan undre, og jeg ved ikke om der fra organisationernes side er tale om en form for selektiv accept af lovovertrædere eller blot uvidenhed…

  I forhold til skribenten her må man jo gå ud fra, at han enten ikke har noget problem med, at holde et foredrag for en organisation som hædrer en person med 3 grove voldsdomme med et æresmedlemskab, eller også er foredragsholderen blot ramt af uvidenhed om dette faktum…

  Farvel til Kasper

  `Til sidst skal der lyden en stor tak til Kasper Mortensen (div. Sønderjylland) for hans store og målrettede indsats med at bringe DDL styrket gennem fase 1. Vi ved det har krævet meget af ham og hans inderkreds. Kasper har desværre besluttes sig for at forlade DDL.Vi ønsker ham alt held i fremtiden og agter selvfølgelig at bistå ham, hvis han ønsker det. Ydermere er han som æresmedlem af EDL og DDL selvfølgelig altid velkommen til at vende tilbage.`

  http://www.danishdl.info/modules/danish_articles/item.php?itemid=14

  • Martin Kasler siger:

   Lad mig starte med at påpege, at det er ikke DDL, der har udspioneret mig og min familie, brudt ind i vores hus, truet mine børn eller smadret min hustrus bil. Det har tværtimod været fyldigt omtalt i pressen, hvordan medlemmer af DDL har været udsat for præcis samme antifascistiske terror.

   Som du selv er inde på, så er syv medlemmer af tæskeholdet Antifascistisk Aktion (AFA), her i blandt AFA-lederen Andreas Rasmussen, i skrivende stund sigtet for at stå bag spionagen, volden og terroren. Dog mener du, at det er “mere bekymrende, når der i danske organisationer og foreninger findes personer der er DØMT! for våbenbesiddelse, vold, trusler og deslige.”

   Det synes mig derfor relevant at påpege, at gennem tiden er medlemmer af AFA blevet dømt for bl.a. væbnet bankrøveri, grov vold, ildspåsættelse, hærværk, ulovlig våbenbesiddelse, organiseret hashhandel samt omfattende produktion af hård narko.

   DDL er en erklæret antiracistisk organisation og flirter derfor med militans. Men den ballade og tumult, der har været omkring DDL og dens britiske moderorganisation EDL, har sit udspring i grupper som AFA herhjemme og UAF i Storbritannien. Det er helt klart disse organisationer, der er den aggressive part i den bandekrig, som det yderste venstre herhjemme startede så tidligt som 1987.

   Du hævder, at et æresmedlem af DDL er dømt for vold. Det er meget muligt. Men kendsgerningen er, at vi lever i tider hvor et parti som Venstre kan opstille en dømt seksualforbryder som byrådskandidat og hvor det danske kommunistparti kan opstille kandidater, der er dømt for både hærværk og terrorstøtte. På denne baggrund finder jeg det ret så vanskeligt at skulle sætte mig til dommer over, hvem DDL må udnævne til æresmedlem.

   Men hvis du alligevel vil have mig til at tage moralsk stilling til sagen, så synes jeg du skylder mig to konkrete oplysninger:

   1. Er manden dømt for politisk motiveret vold?
   2. Er hans æresmedlemsskab af DDL tildelt ham på grund af disse domme?

   Jeg spørger fordi det både juridisk og moralsk gælder, at en organisation som udgangspunkt ikke hæfter for, hvad dens enkeltmedlemmer gør på egen hånd. Og reelt beder du mig dømme DDL på baggrund af en enkeltsag, som du så faktisk ikke oplyser meget om.

   • Peter P siger:

    For lige at gøre det klart, så har jeg ingen forbindelse til de omtalte organisationer og foreninger mm. ej heller andre venstreorienterede eller højreorienterede ditto. Jeg har dog oplevet ting og sager som tilfældig udenforstående forbipasserende, det være sig i nattelivet eller det øvrige offentlige rum, der af mig er blevet opfattet som politiske og eller ideologiske sammenstød, konfrontationer og vold.

    Derfor har jeg en naturlig interesse om ikke andet, at finde ud af hvad der er hoved og hale i div. organisationers motiver og ikke mindst hvilke forbindelser der er til det etablerede politike miljø. Når jeg skriver, at det er bekymrende, at der i danske organisationer og foreninger findes personer der er DØMT! for våbenbesiddelse, vold, trusler og deslige, ja så er det ikke en vejen på vægtskålen om hvilken yderfløj der er værst, men alene en bekymring og afstandtagen til, at det overhovedet er muligt for politiske og ideologiske motiverede foreninger, at om ikke virke officielt ved vold, men så have en overrepræsentation af dømte kriminelle personager i blandt deres medlemmer og ledelse.

    Jeg mener personligt, at disse organisationer burde lukkes ved lov, ligesom jeg mener at rocker klubber og bande foreninger, burde lukkes hvis der en så massiv overrepræsentation af kriminelle blandt medlemmerne. Det er sådan set underordnet, om disse medlemmer, æresmedlemmer mm. er dømt pga. politisk, ideologisk, grov vold i almindelighed eller narkorelateret kriminalitet, det vigtige her for mig er om organisationerne har en massiv overrepræsentation af kriminelle og eksv. hædrer folk der er kriminelle. Og så er det for mig ligegyldigt om, man hedder Jønke, Andreas Rasmussen eller Kasper Mortensen.

    Du skriver: `Jeg spørger fordi det både juridisk og moralsk gælder, at en organisation som udgangspunkt ikke hæfter for, hvad dens enkeltmedlemmer gør på egen hånd. Og reelt beder du mig dømme DDL på baggrund af en enkeltsag, som du så faktisk ikke oplyser meget om.` Men jeg hverken beder dig om, at dømme DDL på bagrund af en enkeltsag eller holder DDL juridisk til ansvar for, at de gør dømte grove voldsforbrydere til æresmedlem, selvom du jo kan se, at jeg ville ønske, at det var tilfældet.

    Og jo jeg sigter til det moralske i, at sidde på en kæphest og sige citat: `De unge fik en kort gennemgang af AFA’s voldelige historie, fra tæskeholdets fødsel i efteråret 1992 og frem til i dag.` Og så kunne jeg jo spørge uden jeg overhovedet ved det, om AFA er dømt for som organisation, at være juridisk eller for den sags skyld moralsk ansvarlig for de medlemmer der er, i det der såkaldte tæskehold der angiveligt består af, går jeg ud fra, kriminelle voldsforbrydere?

    Personligt har jeg givet min holdning til kende, og hvis AFA har en massiv overrepræsentation af voldsdømte, narkokriminelle, terrordømte og dømte kriminelle iøvrigt iblandt organisationens ledelse og medlemmer, så burde organisationen lukkes ved lov. Men igen må jeg spørge dig med hensyn til, at du sigter til jeg beder dig om, at dømme DDL, og beder mig om en forklaring på om det omtalte æresmedlem med tre grove voldsdomme er dømt for politisk motiveret vold eller hans æresmedlemsskab af DDL er tildelt ham på grund af disse domme, så er det for mig underordnet jeg sigter til det moralske, ligesom jeg med hensyn til dine oplevelser med AFA i Holbæk ret, heller ikke spørger, om det så en sag imellem dig og AFA, eller dig og Andreas Rasmussen som privatpersoner. Altså jeg ved det ikke, og konstatere blot, at jeg finder det bekymrende og umoralsk, at organisationer tildeler æresmedlemskaber til voldsdømte grove kriminelle eller har formænd og øvrig ledelse der består af gentagne dømte kriminelle.

    Og min opfattelse er netop, at det er tilfældet på begge fløjene, ligesom det er min opfattelse, at der finder et et omfattende “shopperi” sted, hvor disse dømte kriminelle, er lidt medlem her og lidt medlem der, enten på samme tid eller med mellemrum. Det er også min opfattelse, at praksissen med, at lukke den ene organisation eller forening fordi der evt. er kommet for meget negativ omtale, ry eller decideret et pålæg om lukning, for så derefter at åbne en ny organisation, hvor det er samme indhold på nye flasker, ja det er min opfattelse, at det er udbredt sammenholdt med de mange personsammenfald af tidligere dømte personager der går igen og igen, på begge fløje.

    • Morten B. siger:

     Selvfølgelig skal man ikke lukke en forening, blot fordi enkelte af deres medlemmer har været dømt for det ene eller det andet. Så kunne man såmænd også lukke FDM og Buddhistisk Trossamfund. Man må istedet vurdere, om foreningen forsøger at opnå sit mål ved hjælp af (volds)kriminalitet, og her brillerer AFA pt. med at være den eneste politiske organisation, der har erklæret, at den om nødvendigt vil møde sine politiske modstandere med “slagsmål”.

     Korrigér mig gerne hvis du har kendskab til en tilsvarende forening på den anden fløj.

     Desværre vil det i praksis blive svært at lukke AFA,, idet den ikke har en fastlagt foreningsstruktur med formand, bestyrelse og medlemsregister. Desuden mangler den politiske vilje tilsyneladende også; vi ser f.eks., at Enhedslistens støtte til AFA ikke møder udbredt skepsis hos Folketingets øvrige partier bortset fra Dansk Folkeparti.

     Den eneste måde at komme uvæsenet til livs er at informere borgerne om, hvad det er ude på, og hvilke midler det benytter sig af, så der kan skabes en folkelig uvilje imod dets aktiviteter. Her kan man desværre ikke altid stole på pressens uvildighed, hvilket gør Martin Kasler’s oplysningsarbejde så meget desto vigtigere.

     • Peter P siger:

      `Selvfølgelig skal man ikke lukke en forening, blot fordi enkelte af deres medlemmer har været dømt for det ene eller det andet.`

      Vi snakker ikke enkelte medlemmer, men jeg kan godt følge din pointe omkring hvilke organisationer skulle så evt. ikke kunne lukkes uanset om det var Læsø harmonika forening. En løsning på det kunne jo være, at forbyde personer med alen lange straffeattester at indtræde i alle foreninger og organisationer udover nogle få kriminalpræventive af slagsen. Der findes allerede mange foreninger, der kræver en ren straffeattest hvis man ønsker et medlemskab, jeg ser ingen grund til, at dette ikke kunne udvides til et generelt krav i foreningsloven med de få ovenstående undtagelser.

      Hvis du læser hvad jeg skriver mener jeg netop, at en stor del af problemet er, at gentagne dømte kriminelle “shopper” rundt i den ene forening og organisation efter den anden, og her er der eksv. adskillige eksempler på hardcore BZ`ere og andet godt fra venstrefløjen med en doms historik der siger spar to, der nu befinder sig i organisationer i modsatte ende af skalaen og med nye domme på cv`et fra det skifte.Det samme er sikkert tilfældet den anden vej rundt og et er ihvertfald sikkert, der er tale om et mudret billede, af hardcore kriminelle der stimler sammen hvor der er andre hardcore kriminelle.

      At billedet er mudret illustreres eksv. nyligt ved, at føromtalte Kasper Mortensen angiveligt nu pryder sin facebookside med bandidoslogo, noget de færreste gør med mindre de har en hvis tilknytning. Bandidos det er dem der lige har lavet en “fredsaftale” med Black Cobra, Om det er bon usage, at gå med store skilte med muhammedtegninger i de kredse ved jeg ikke, men mon ikke div. muslimer med tilknytning til samme kredse, egentlig er ret ligeglade, så længe de bare kan lave nogle gode handler.

      Apropos handler har adskillige af Anders Gravers tinsoldater været ude og sige, at de da både er pushere og ganske muhamedaner venlige så længe de giver mønt. Andre har så været ude, at sige de egentlig opponere ligeså meget imod den “jødiske” konspiration som den ditto islamiske. Ikke lige vand på Hr. Gravers mølle der ellers priser den i USA terrorstemplede organisation Jewish Defence League, men angiveligt valgte Hr. Gravers alligevel kun og sige farvel til dem der kritiserede de antizionistiske elementer omkring hans person, måske fordi en af omtalte pushere citat :`tilbød ham (anders Gravers)et væddemål med en underskrevet bankcheck up front pålydende 1 mio gode danske kroner, hvis jeg tabte kampen for at afsløre han’s nazi-cirkus, som er dokumenteret af Politiken, Kristeligt Dagblad + naturligvis nogle forskruede røde dag/ugeblade.`

      Jeg syntes iøvrigt du virker meget fokuseret på AFA, og jeg ved selvfølgelig ikke om det skyldes dårlige personlige erfaringer, men når du eksv. trækker Dansk Folkeparti ind som garant for skepsis og kritik af AFA, burde du også nævne, at Dansk Folkeparti udtrykker samme skepsis overfor EDL/DDL, SIAD, Danmarks Nationale Front og Vederfølner mfl., at der så har været nogle tilfælde hvor medlemmer af DF har haft tilknytning til nogle af disse organisationer, er en anden sag, og har da som oftest også resulteret i enten eksklusion eller isolering og nedprioritering som eksv. valgkandidat i DF.

      Igen hvad ved jeg, men nøgternt konstaterer jeg bare, at der i de omtalte foreninger og organisationer(incl AFA) er et evigt rend af kriminelle personer med et bredspektret strafferegister, og det er selvfølgelig de enkelte individers ansvar, og som sagt kunne du næppe finde samme hyppighed af kriminelle hos Læsø Harmonikaforening!

 2. Mads siger:

  Er foredraget tilfældigvis optaget, så man kan høre det nu man ikke var til stede? Det lyder da interessant…

  Peter P:

  Mht publikum for foredraget, hvad er så problemet med, at man forsøger at gøre folk – inklusive folk der er dømt for et eller andet – klogere på noget? Skal folk der har en dom også fordømmes til permanent uvidenhed?

  • Martin Kasler siger:

   Jeg tror ikke foredraget blev optaget. Da det var et privat arangement regner jeg i hvert fald med, at jeg i givet fald var blevet spurgt om det var OK.

  • Peter P siger:

   Mads

   Nej enhver har da selvfølgelig ret til oplysning! Jeg kunne også godt tænke mig, at høre eller se en optagelse fra foredraget, men det er da altså angiveligt ikke, jeg troede ellers det drejede sig om, at få budskabet ud i størst mulige omfang.

   Måske der er nogle private optagelser fra technofesten, måske nogle fra toilettet? Jeg ved det ikke, men under alle omstændigheder ville de jo også høre til i den private genre. Der er sgu egentlig meget der er privat, når man nu sådan tænker over det…

 3. Martin Kasler siger:

  Det er udmærket, Peter P., at du har nogle skarpe retspolitiske holdninger, men jeg tillader mig nu at fastholde det almindelige skel mellem kriminelle organisationer og så organisationer, hvis enkeltmedlemmer begår eller har begået kriminalitet.

  Hvis du mener, at organisationer med en overhyppighed af straffede automatisk skal forbydes, så dig om det. Men det ville jo i givet fald også ramme foreninger som KRIM og TBM, hvilket nok ikke er din hensigt. Og er der iøvrigt statistisk belæg for at mene, at DDL har en overhyppighed af straffede medlemmer? Gerne behørigt korrigeret for alder, socioøkonomisk baggrund og andre relevante faktorer, du ved.

  Ingen ved mig bekendt noget om, hvor mange straffede medlemmer AFA har. Men det står fast, at man skal have vist sit værd på gaden, før AFA overhovedet begynder at interesserer sig for dig. Så jeg vil tro at andelen er temmelig høj (som en tommelfingereegel kan man sige, at AFA kun søger venstreekstreme, der er klar til at sidde varetægtsfængslet i stedet for at afgive forklaring til politiet. I modsætning hertil er DDL en åben forening, hvor enhver kan melde sig ind.)

  Ifølge AFA’s eget program, så er organisationen stiftet med bl.a. det formål, at bruge offensiv vold mod politiske modstandere. Jeg er personligt ikke et sekund i tvivl om, at organisationen alene på den baggrund kunne forbydes ved lov.

  Blandt de forhold, som jeg nævnte AFA’s medlemmer er blevet dømt for, er der kun ét som med nogenlunde sikkerhed kan siges ikke at have været politisk motiveret.

  Injuriesagen mod mig er anlagt af privatpersonen Andreas Rasmussen. Men begivenhederne i Holbæk viser (i hvert fald mig), at han har tæskeholdet bag sig.

  Jeg mener, at der er en afgørende forskel på, om DDL har tildelt et æresmedlemsskab af organisationen PÅ GRUND AF eller PÅ TRODS AF (for nu at skære det ud i pap) domme for vold. Derfor stillede jeg dig to konkrete spørgsmål om sagen. Og dem har jeg ikke fået svar på.

  • Peter P siger:

   Jeg har en kommentar(svar til Morten B.) der afventer godkendelse. Den kommentar opsummere ganske godt hvad jeg mener, og giver også nogle svar, på det du her pointere. Jeg håber meget, at du lader den gå igennem. Og lad os da så endelig det æresmedlemskab ligge, det er da vist det mindste forklaringsproblem DDL har i forbindelse til kriminalitet…

   Ps. At man tager en flok suspekte typer med til en retssag der handler om injurier, æreskrænkelse eller lignende er da selvsagt fuldstændigt absurd, men også noget af et selvmål efter min mening.

   • Martin Kasler siger:

    Jeg synes du skylder at dokumentere, at der blandt DDLs medlemmer er en overhyppighed af straffede.

    • Peter P siger:

     Hvor har jeg skrevet, at der lige i blandt DDLs medlemmer er en overhyppighed af straffede ?

     Jeg skriver at `jeg finder det bekymrende og umoralsk, at organisationer tildeler æresmedlemskaber til voldsdømte grove kriminelle eller har formænd og øvrig ledelse der består af gentagne dømte kriminelle`

     Ligesom `-nøgternt konstaterer jeg bare, at der i de omtalte foreninger og organisationer(incl AFA) er et evigt rend af kriminelle personer med et bredspektret strafferegister, og det er selvfølgelig de enkelte individers ansvar, og som sagt kunne du næppe finde samme hyppighed af kriminelle hos Læsø Harmonikaforening!`

     Og `-en stor del af problemet er, at gentagne dømte kriminelle “shopper” rundt i den ene forening og organisation efter den anden`

     Endelig `-Og lad os da så endelig det æresmedlemskab ligge, det er da vist det mindste forklaringsproblem DDL har i forbindelse til kriminalitet…`

     Og det kan jeg da godt forklare. Så vidt jeg er orienteret blev Danish Defence League den 28. august 2010 stiftet som en underafdeling af English Defence League, om der siden er lavet konstruktions ændringer i selve organisationen DDL ved jeg ikke, men angiveligt har der jo været nogle uoverensstemmelser og deraf fragmentering af den danske organisation, som før beskrevet et ofte set scenarie i miljøet.

     Jeg holder mig så til, at DDL`s hjemmeside er fuldt understøttet af den Engelske Defence League. En af EDL`s grundlæggere Richard Price er dømt for vold, børnepornografi, narkotikabesiddelse. Den nuværende leder af EDL har gentagne gange støttet Richard Price og bla. fastslået citat: The EDL have only this ‘Leadership’ just for the record … Myself, Trevor Kelway, Marshy, Jack Smith, Joel Titus and Richard Price, we are the earliest founding members. Adskillige andre EDL medlemmer har også sagt god for Richard Price, men forståeligt nok har en del også sagt farvel til organisationen på den baggrund. Tommy Robinson har så siden hen rodet sig ud i diverse konversationer med mindreårige på de digitale medier, der med hans egen argumentation fuldt ud legitimere, at man kan kalde ham en pædofil, og det er der da så også rigtigt mange der har gjort.

     En lang række nuværende og tidligere EDL medlemmer har domme for vold, hærværk våbenbesiddelse mm. også mens de har været i EDL regi.

     https://docs.google.com/document/d/1oCFu4MXoeKFDJBVMfPegvQqiDL91Q8jg_ZOyhe7VgV4/edit?pli=1

     Så har vi vist slået det grundlæggende ideologiske forbillede fast, så lad os vende hjem til andedammen. Her kommer vi ikke uden om Kasper Mortensen igen, der for godt et år siden sagde citat: `-Jeg har hele tiden sagt, at vi ikke er en voldelig organisation, og vi prøver at undgå vold. Det samme gør jeg selv. Men når situationen kræver det, så bruger vi det.` Nu røg Kasper Mortensen jo som leder allerede inden demoen i Århus for godt et år siden, så der kan selvsagt være sket en del siden, og man kan jo også argumentere med, at enhver har har ret til selvforsvar hvis man bliver voldeligt angrebet, men det er jo i så fald et juridisk anliggende.

     Konstateres kan det dog, at flere DDL medlemmer fra den ene eller anden fraktion, er dømt for bla. vold, narkotika besiddelse og salg, hærværk og våbenbesiddelse, nogle under og nogle udenfor DDL aktioner. Kan DDL så stilles til juridisk ansvar for det? Sikkert ikke. HA, Bandidos, Black Cobra og andre indvandrer bander mm. kan heller ikke stilles juridisk til ansvar for deres kriminelle nuværende eller tidligere medlemmer, og som før nævnt her i tråden, er det ikke et spørgsmål for mig om, at veje på vægtskålen hvilken og hvornår div. nævnte foreninger, grupper og organisationer har flest kriminelle elementer, men blot en konstatering af, at der overordnet set er tale om en overhyppighed af kriminelle konstant for grupperne som helhed, og momentvis for hver og eneste af de nævnte organisationer (incl. AFA).

     Og det finder du bare ikke i sammenslutningen af danske harmonikaforeninger og for den sags skyld i danske folkemusik foreninger som helhed, hverken momentvis eller set over tid!

     • Martin Kasler siger:

      Dig og din “overhyppighed”… Lad mig spørge igen: Er der statistisk belæg for at hævde, at der er en overhyppighed af straffede i DDL, korrigeret for alder, socioøkonomisk baggrund m.v.?

      Jeg tror såmænd gerne på, at du et eller andet sted har læst nogen beskylde Tommy Robinson for pædofili. Men jeg tror ikke et sekund på, at han har gjort det fjerneste, der berettiger sådanne beskidte rygter.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s