Kriminel og STASI-stikker: Jan Aage Jeppesen

Tilbage i 1999 afslørede journalisterne Mette Herborg og Per Michaelsen i Ekstra Bladet identiteten på den danske STASI-stikker “Apollo”. Det drejede sig om vaneforbryderen Jan Aage Jeppesen, der bl.a. stak sin polske svigerfar til STASI.

Jan Aage Jeppesen tog afsløringerne af sin person særdeles ilde op. Han klagede over Ekstra Bladet til Pressenævnet og stævnede ved byretten Mette Herborg og Per Michaelsen for injurier.

Jan Aage Jeppesen fik delvist medhold i Pressenævnet, men lagde alligevel sag an mod nævnet for brud på forvaltningsloven. Mens sagen kørte, så klagede han igen til Pressenævnet. Denne gang over TV2, der i en række indslag i marts 2000 beskrev hans STASI-virksomhed og kriminelle baggrund. Klagesagen mod TV2 tabte Jan Aage Jeppesen senere på året.

Læs Pressenævnskendelse af 26. maj 1999.
Læs Pressenævnskendelse af 1. november 2000.

Hans retssag mod Pressenævnet blev i første omgang anlagt ved byretten, men blev henvist til landsretten, der i januar 2002 frikendte Pressenævnet. I juni samme år tabte Jan Aage Jeppesen sin injuriesag mod Mette Herborg og Per Michaelsen. Han klagede til Pressenævnet over Ekstra Bladets dækning af dommen og fik medhold.

Læs Stasi-spion tabte sag mod Ekstra Bladet.
Læs Pressenævnskendelse af 14. august 2002.

Her skal det bemærkes, at Pressenævnet kritiserede Ekstra Bladet for i sin dækning af Jan Aage Jeppesens tabte injuriesag kun fortalte, at Rigsadvokaten opgav at sigte STASI-stikkeren for spionage p.g.a. forældelsesfristen. Bladet fortav, at Rigsadvokaten heller ikke mente at kunne få Jan Aage Jeppesen dømt.

Den gamle STASI-stikker har efter alt at dømme lært så meget af sagen, at han i et længere forsvarsskriv her på RR fører læserne bag lyset nøjagtigt – dog med med modsat fortegn – som Ekstra Bladet førte sine læsere bag lyset: Den gamle STASI-stikker fortav nemlig for os spørgsmålet om forældelsesfrist og brugte i stedet Risadvokatens anden begrundelse til at fremstille sin STASI-virksomhed som lovlig.

Nå, tilbage til Jan Aage Jeppesen juridiske kamp for at gøre vrang til ret. Han ankede byrettens dom i injuriesagen mod Herborg og Michaelsen til landsretten. Landsrettens dom i sagen mod Pressenævnet ankede han til Højesteret. I januar 2002 afviste Højesteret Pressenævns-sagen. Og i oktober 2003 frifandt landsretten så Mette Herborg og Per Michaelsen for injurier mod Jan Aage Jeppesen.

Læs Højesteretsdom af 15. oktober 2002.
Læs Stasi-spion bortdømt.

Nu skulle man tro, at Jan Aage Jeppesen havde lært sin lektie. Men for snart fjorten dage siden kunne jeg her på RR omtale, hvorledes den gamle STASI-stikker nu også har stævnet historikeren Bent Jensen for injurier. Jensens brøde er, at han i sin seneste bog Ulve, får og vogtere skriver, at Jeppesen “var skyld i, at flere østtyske borgere havnede i østtyske fængsler.

Som baggrund for sit sagsanlæg har Jan Aage Jeppesen her på RR forklaret, at Bent Jensens kilde til beskyldningen mod hans person er Mette Herborg og Per Michaelsens bog UGRÆS – Danske STASI kontakter. Jeppesen skriver:

Faktisk frikender bogen mig herfor, idet de omtalte fængslinger af østtyskere fandt sted en måned før jeg infiltrerede de vesttyske bagmænd i menneskesmuglerbanden. Det var således logisk udelukket at jeg kunne have nogen andel i disse fængslinger.

Den gamle STASI-stikker mener derfor at kunne vide, at Bent Jensen har fusket med kilderne, idet historikeren – ifølge Jeppesen – må have løftet sin påstand fra Herborg og Michaelsens artikelserie i Ekstra Bladet. Artikler som Jensen ikke referer til i Ulve, får og vogtere.

Da det forbavsede mig lidt, at Bent Jensen så nemt skulle kunne væltes omkuld af et kryb fra koldkrigen, svarede jeg Jan Aage Jeppesen, at jeg så med skepsis på hans påstande og derfor havde bestilt UGRÆS for at se nærmere på sagen.

Nu har jeg så fået læst det i bogen relevante kapitel – der passende hedder Stikkeren fra Ishøj – og kan som forventet konstatere, at Jan Aage Jeppesens fremstilling af indholdet af UGRÆS ikke er korrekt.

Ifølge Mette Herborg og Per Michaelsens bog så begyndte STASI-stikkeren i februar 1983 sin infiltration af organisationen Ost West Transfer, der mod betaling hjalp dissidenter med at flygte fra det kommunist-besatte Østeuropa. Videre ifølge UGRÆS fandt de omtalte anholdelser i DDR-diktaturet sted en måned senere, nemlig i marts 1983. Det er altså ikke på nogen måde “logisk udelukkende”, at Jan Aage Jeppesen havde skyld i anholdelserne.

Ifølge UGRÆS havde Jan Aage Jeppesens stikkervirksomhed dog intet at gøre med disse anholdelser. Det er først efterfølgende, at han – under dæknavnet “Apollo” – bistår STASI med at få anklagerne mod de anholdte til at hænge fast:

Men det var alligevel vanskeligt for Stasi at få overblik over Ost-West-Transfers aktiviteter. Anklagerne blev kun langsomt bygget op i takt med, at indberetningerne indløb blandt andet fra den danske agent “Apollo”.

Videre ifølge UGRÆS, så resulterede de anklager, som Jan Aage Jeppesen hjalp STASI med at opbygge, i flere års fængsel til bl.a. det østtyske ægtepar Hartmut og Jutta Nottrott. Professor Bent Jensen har altså solid grund under fødderne, når han med henvisning til UGRÆS hævder, at STASI-stikker Jeppesen “var skyld i, at flere østtyske borgere havnede i østtyske fængsler.”

Jan Aage Jeppesen har her på RR skrevet, at han “afventer” min vurdering af sagen. Den skal han gerne få: Jeg kan ikke i min vildeste fantasi forestille mig, at Jan Aage Jeppesen kan vinde sin injuriesag mod Bent Jensen. Har Jan Aage Jeppesen fået fri proces, så bør han øjeblikkeligt hæve sagen, så udgiften til os skatteydere bliver minimal. Hvis STASI-stikkeren derimod selv betaler for sagen, så synes jeg han skal fører den helt i bund, så hans tab bliver maksimalt.

Da jeg iøvrigt læste Jan Aage Jeppesens lange søforklaringer her på RR, følte jeg mig specielt ækel til mode over hans forsøg på at sætte sig moralsk over de mænd, som han angav til STASI. Jeg har derfor set lidt nærmere på følgende af hans udsagn på RR:

Jeg er alene ansvarlig for at identificere de kriminelle vesttyske bagmænd i en kriminel bande, der udover menneskehandel tillige handlede med hård narkotika.

Ifølge Wikipedia så defineres menneskehandel som “slavelignende handel, køb og salg af mennesker mod deres vilje“. Ost West Transer tvang selvfølgelig ingen til at lade sig smugle ud af de østeuropæiske diktaturstater, så denne stikker-beskyldning mod Ost West Transfer kan vi hoppe op og falde ned på.

Det samme gælder Jan Aage Jeppesens beskyldning mod organisationen for at handle med hård narkotika. Derimod var flere af Ost West Transfers medlemmer professionelle cigaretsmuglere. Det samme var Jan Aage Jeppesen, der netop blev STASI-stikker fordi han i 1981 blev taget af østtysk politi i en bil fuld af smuglercigaretter.

Ifølge en tidligere officer i STASI var Jeppesen tillige involveret i tyveri og spiritussmugling. Ekstra Bladet hævder at han i perioder har levet af rufferi og socialt bedrageri. Jan Aage Jeppesen er dømt for ulovlig våbenbesiddelse og har mindst tre domme for smugleri.

UGRÆS

***

Reklamer
Dette indlæg blev udgivet i Bent Jensen. Bogmærk permalinket.

3 svar til Kriminel og STASI-stikker: Jan Aage Jeppesen

 1. Jan Aage Jeppesen siger:

  Martin Kasler,

  Det bedste der kan siges om din kommentar til min sag er nok, at det var underholdende at læse og konklusionen var helt som forventet. Hvis vi nu skræller persontilsviningen og udenoms værkerne bort, hvad bliver der så tilbage rent faktuelt?

  Ikke ret meget andet end bevidste misforståelser, fordrejninger, fejllæsninger og magisk tænkning. Det hele kan koges ned til, at hvis jeg ikke er skyld i at østtyskere der havde søgt flugthjælp blev fængslet, så er jeg nok skyld i, at de fik særlig hårde straffe på grund af oplysninger jeg havde videregivet om menneskesmuglerbandens måde at operere på, dens modus operandi.

  Det er jo en interessant teori, men selv om den var sand, så er det fuldstændig irrelevant for udfaldet af den private straffesag jeg har anlagt mod Bent Jensen. Teorien har nøjagtig lige så lidt indflydelse på sagens udfald som beskyldninger om, at jeg er en tyv, røver, cigaretsmugler, spiritussmugler, vaneforbryder, stikker, ruffer og en ussel person. Om jeg så var dømt for dobbeltdrab, som en af stifterne af menneskesmuglerbanden, ville det være fuldstændig uden betydning for sagens udfald. Retssager er ikke retoriske øvelser i gensidig persontilsvining, men et spørgsmål om at fremlægge beviser, og det er op til dommerne at foretage bevisbedømmelsen.

  Det er ikke mig der skal bevise noget som helst. Hverken at jeg er en flink fyr med en blank straffeattest som har haft et fuldt lovligt samarbejde med den østtyske efterretningstjeneste eller hvad man nu ellers kunne tænke sig, men derimod Bent Jensen. Han skal enten løfte bevisbyrden for at sigtelsen mod mig er sand, eller at sigtelsen ikke er retsstridig og derfor ligger inden for grænsen af lovlige ytringer. Andre muligheder gives der ikke for at blive frikendt for de nedlagte påstande i sagen.

  Når jeg i min tidligere kommentar på RR har henvist til Ugræs og to offentligt tilgængelige kilder: Pressenævnets kendelse fra 1. november 2000 og Per Michaelsens vidneforklaring under injuriesagen i Østre Landsret, der førte til, at EB og journalisterne blev frifundet i 2003, så var det for at give Martin Kasler et bedre faktuelt grundlag for at skrive nuanceret om sagen. Men det hjælper jo ikke meget, hvis man ikke magter at tolke teksten, tænke analytisk og adskille væsentligt fra uvæsentligt.

  Et helt centralt eksempel:

  ”Den gamle STASI-stikker mener derfor at kunne vide, at Bent Jensen har fusket med kilderne, idet historikeren – ifølge Jeppesen – må have løftet sin påstand fra Herborg og Michaelsens artikelserie i Ekstra Bladet. Artikler som Jensen ikke referer til i Ulve, får og vogtere.”

  Bent Jensen refererer jo netop til EB`s artikler ved ret udførligt at nævne mine to tabte retssager, hvor sigtelser om min medvirken til fængsling af østtyskere der havde søgt flugthjælp, blev fundet straffrie under henvisning til pressens udvidede ytringsfrihed i den slags sager. Hvorfor ellers overhovedet nævne retssagerne i det historiske værk?

  At den egentlige kilde til Bent Jensens sigtelse ikke var bogen Ugræs, der ikke indeholder en sådan sigtelse, men Ekstra Bladets artikler og den frifindende dom, bekræftes af Bent Jensens advokat:

  ”Advokat Karoly Németh, der repræsenterer Bent Jensen, bekræfter over for Weekendavisen, at Jan Aage Jeppesen har anlagt sagen, som han forlanger afvist med den begrundelse, at domstolene allerede for længst har afgjort, at oplysningerne er sande.” (Citeret fra artikel i BT 9. oktober).

  At sigtelserne ikke er retsstridige er ikke det samme som at de er sande. Det er retorisk varm luft fra Nemeth.

  Mere juridisk interessant er det, at afvisningspåstanden jo må bygge på den præmis, at Bent Jensen som historisk forsker har en lige så udvidet ytringsfrihed, herunder ret til at provokere og overdrive, som tilkommer Ekstrablads journalister og pressen i øvrigt. Dette er sagens helt centrale og yderst principielle spørgsmål.

  Underkender Retten påstanden om sagens afvisning, så står Nemeth med en sag han umuligt kan vinde. Der er tale om en formalitetsindsigelse som Retten skal tage stilling til, så snart den er fremsat i svarskriftet.

  Nemeth har åbenbart lige som Ekstra Bladets advokat gjorde, på forhånd opgivet at føre sandhedsbevis for sigtelsen. Dette tyder på, at Nemeth faktisk er den store juridiske begavelse han ofte roses for at være.

  Derfor er det aldeles ligegyldigt hvad det står i Ugræs. Henvisningen til nogle af bogens sider skal alene tjene som dokumentation for hvad Bent Jensen i øvrigt skriver om mig i det historiske værk:

  ”I 1980`erne blev Jan Aage Jeppesen hyret af STASI under dæknavnet Apollo. Han gik også under betegnelsen Hamster i interne STASI-dokumenter. Udover at spionere mod Danmark virkede Jeppesen som stikker i den tyske flugtorganisation Ost-West-Transfer. …”

  Havde Bent Jensen alene skrevet dette, ville jeg ingen anledning og intet grundlag have for at anlægge en injuriesag. Oplysningen om de to tabte retssager fremgår heller ikke af Ugræs, da sagen verserede i byretten da bogen udkom, så den oplysning må Bent Jensen have fra en anden kilde, som han heller ikke oplyser om.

  Jeg har i øvrigt aldrig beskyldt Bent Jensen for kildefusk, men for at bruge sekundære kilder i stedet for primære, dvs. min sagsmappe i Gauck-arkivet. Det han nok med rette kan beskyldes for, er uredelig forskning, da han med sigtelsen ikke lever op til de metodekrav og den kildekritik der gælder for historisk forskning. En så grov beskyldning som den sagen omhandler, skal naturligvis efterprøves i særlig grad. Her kan en historiker ikke alene basere sig på en enkelt sekundær kilde, når de primære kilder er frit tilgængelige for ham. Men det spørgsmål må UVVU (Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed) i givet fald tage stilling til når retssagen er afsluttet.

  Nu bør der gives Martin Kasler en mulighed for at tage til genmæle her på debatten, da jeg jo har rettet en sønderlemmende kritik af hans evner til at forstå og beskrive sagens substans korrekt. Som Martin skriver i Introduktionen, er han hverken digter eller intellektuel, så lad være med at dømme ham for hårdt, når han kaster sig ud i noget, som han åbenbart ikke magter. Jeg mener, at vi bør give ham anerkendelse for i det mindste at have gjort et behjertet forsøg på at få en borgerlig krabat som mig og en hædersmand som Bent Jensen indplaceret i hans sociale orienteringssystem, uden at det bryder sammen. 😉

  Jan Aage Jeppesen

 2. Morten Borup siger:

  En mand der kæmper for sit eftermæle. Stikkeri er nok noget af det værste, man kan blive husket for. Det er gået op for Jeppesen. Han har naturligvis også noteret sig, at tidsånden arbejder mod det, han troede på dengang. Han holdt på den forkerte hest og er nu bange for det, der en dag skal blive mejslet ind i hans gravsten.

  Flere tabte retssager vil ikke gøre det bedre. Tværtimod. Må jeg anbefale en anden metode? Sig undskyld og bliv kommunistbekæmper. ‘Medløber’ lyder bedre end ‘stikker’.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s