Introduktion

Hvis man f.eks. googler mit navn, så vil man nok hurtigt opdage, at jeg bliver lagt for et næsten utroligt had af, for det meste anonyme, rabiate venstreorienterede. Hetzen har stået på siden omkring 2005. Man har ikke kun rettet verbale serieoverfald på mig, men også sendt trusler mod min hustru og mod mine børn.

Gruppen opererer fortrinsvis her på det desværre stadigt mere lovløse internet og der er derfor ikke meget at stille op. Ud fra den gamle devise om bene vixit, qui bene latuit foretrak jeg derfor længe at holde lav profil. Det viste sig at være klogt. For et par år siden dristede jeg mig til at skrive et læserbrev, der som det sig hør og bør blev trykt med mit navn og min adresse påført. Kort efter trængte hærværksmænd ind på vores ejendom og smadrede min hustrus bil…

Hetzen mod mig kulminerede (foreløbigt) med ORG-skandalen i august 2011. Denne sag var så grov, at Datatilsynet af egen drift lukkede en af gruppens hjemmesider. Jeg tror, det var derfor jeg fandt mod til at stå frem og berette om mine oplevelser. I hvert fald skrev jeg en kronik om min egen sag til Jyllandsposten, der desværre afviste den. Det var selvfølgeligt brandærgeligt, men man kan sige, at nu havde jeg ligesom fået blod på tanden. Ud med min historie ville jeg!

Jeg er kærligt blevet kaldt en “IT-mongol” og det er nok ikke helt forkert. Samtidig havde jeg også et sted inde i baghovedet, at man nok skal være noget mere kværulantisk anlagt end jeg, for at kunne fylde en hjemmeside med beklagelser over de idioter, der får lov til at gå løs på gaden. Skulle jeg derfor oprette en hjemmeside eller blog, måtte der flere ben i suppen end som så.

Jeg tror nok, at jeg har lagt mig fast på en blog, der egentlig bare skal afspejle min holdning til tilværelsen. Jeg er paulinsk kristen, stærkt national, gryende monarkist, skeptisk demokrat, stejl antisocialist, moderat racialist, overbevist neomalthusianer og alt i alt ganske reaktionær. Og det er så, hvad min blog gerne skulle afspejle.

Jeg er hverken digter eller intellektuel, så derfor kalder jeg mig ikke konservativ. Med udtrykket “reaktionær” sigter jeg nemlig ikke til noget poetisk eller ideologisk, men til snusfornuftig erkendelse af, at meget var bedre i de gode, gamle dage. Vi skal frem til fortiden! Sådan ser jeg på det. Vi skal frem til et samfund, hvor fortidens dyder igen hersker. Hvor trofaste mænd og kyske kvinder regerer. Hvor pligt, flid & mod, punktelighed, beskedenhed & hæderlighed atter sættes i højsædet. Hvor flaget æres, Bibelen læses og normale folk skærmes og værnes.

Så, alle gode mænd og kvinder, velkommen til Reaktionære Refleksioner – Martin Kaslers blog.

 ***

Stor vignet: “En gravhøj fra oldtiden ved Raklev på Refsnæs”, J.T. Lundbye 1839.
Lille vignet: “White Guard”, Aleksandr Ustinovich 2004.

26 svar til Introduktion

 1. Lars Hartvig siger:

  Rigtig fin blog Martin 🙂

  Venlig Hilsen
  Lars

 2. Martin Kasler siger:

  Tak-tak, gamle ven. Spred ordet 🙂

  • En ven siger:

   Rigtig spændende læsning Martin.

   Kan du evt. kontakte mig via email; har et forslag jeg gerne vil diskutere.

   Vh,
   En ven

 3. Arnfast Solbjerg siger:

  En nydelig blog.
  Positivt at du erklærer dig som national.
  Har du en holdning til liberalismen?

  • Martin Kasler siger:

   Tak-tak.

   Overordnet vil jeg sige, at jeg opfatter liberalisme som morallære som dybest set etisk solipsisme. “Do as you want as long as you don’t hurt anybody”, lyder refrainet vist. Men mig bekendt har ingen liberal moralfilosof f.eks. besvaret, på liberalismens eget grundlag(!), HVORFOR man ikke må skade andre, eller HVEM der bestemmer HVAD der er til skade for andre.

   På den anden side rejser liberalisme et helt centralt spørgsmål: Hvad giver staten ret til at opkræve skat? Forsvaret af flittige, anstændige, selvforsøgerende mennesker af høj moral mod indre og ydre fjender, ville jeg svare, så i den forstand er jeg nok en slags “nattevægterstat”-liberalist.

   M.h.t. markedets rolle, så mener jeg som liberalisterne, at loven om udbud og efterspørgsel skal styre prisen på varer, tjenesteydelser og arbejdskraft.

   Som udgangpunkt mener jeg også,at det frie marked bør bestemme, hvad vi kan købe og sælge. MEN.. her tempereres min holdning i allerhøjeste grad af det faktum, at alt for mange mennesker er af så lav moral, ringe karakterstyrke o.s.v., at DE i hvert fald ikke skal have lov til at købe (eller sælge) hvad som helst.

   Med fare for at lyde hovski-snovski, så vil jeg sige, at hvis alle mennesker var som mig, så kunne alt fra børneporno over hash til heroin være fuldt legalt, for ingen ville alligevel hverken købe eller sælge den slags ækelheder.

   • Arnfast Solbjerg siger:

    Jeg kan godt følge dig i, at liberalisme er både morallære og økonomisk teori.
    Selv er jeg ikke specielt liberal, så det var derfor jeg stillede det opklarende spørgsmål.
    Jeg tager dit svar til efterretning og ser frem til at følge din blog fremover.

 4. Lars H siger:

  God påske 🙂

 5. Anonym siger:

  fra en god ven
  Det er en spændende “spørgsmål”, som du rejser om liberalismens grundlag, men er det ikke gudgivent, jvf. de ti bud
  du må ikke slå ihjel
  du må ikke stjæle
  og
  du må ikke begære din næstes ejendom
  hvilke bud disse e,r afhænger af trosretning
  det centrale i liberalismen er ejendomsretten.
  Endvidere forudsætter syndsbegrebet at mennesket har og skal tage ansvar for eget liv, hvilket igen forudsætter frihed.
  Også friheden er et centralt begreb i liberalismen

  fortsæt venligst dit gode og spændende arbejde

  • Martin Kasler siger:

   Det er nogle meget spændene spørgsmål, du rejser, og de er svære sådan umiddelbart at svare på. M.h.t. spørgsmålet om frihed og synd, så skal du dog huske Pauli ord “Guds velsignelse er ikke afhængig af menneskers vilje eller anstrengelser, men alene af Guds barmhjertighed”. Din sjæls frelse betinges altså ikke på nogen måde af vores vilje til at gøre godt eller ondt. Du har al skylden og al ansvaret. Og dette forhold mellem dig og Gud kan ikke fravælges.

   Så vidt jeg kan se, så bygger liberalismen dybest set på romerrettens skel mellem ‘det private’ og ‘det offentlige’. Mna kan måske nok sige, at den private ejendomsrets ukrænkelighed blev Guds given med det 9. & 10. bud. Men ifølge Paulus skal vi adlyde myndigherne for de er “sat af Gud”. Så umiddelbart har vi ikke noget bibelsk svar på, hvor grænsen går for statens magt til at skalte og valte med ejendomsretten. Dog siger Paulus også, at statsmagten er indsat som “Guds tjener” for at hjælpe os. Gør staten ikke det, så handler den mod Guds vilje. Ja, repræsenterer måske ovenikøbet Antikrist (jv Åb. 13:7, 8).

   Som du kan se, så tror jeg spørgsmålet om ejendomsrettens ukrænkelighed snarere bliver opløst end løst indenfor kristen dogmatik.

   • Anonym siger:

    Tak for dit svar. Jeg er glad for, at du bruger matyren og kirkefaderen Paulus, som sandhedsvidne. Netop fordi han er kirkefaderen, det åbne vores samtale, for helligånden, og hvor den vist sig – gennem hele den kristne kirkes historie
    Du har fuldstændig ret, vi er prisgivet guds nåde. Men netop at vi er syndere, forudsætter at vi er frie. Således vil vi aldrig benævne et dyr som synder, men blot at dyret følger sin af gudsgivne natur.
    At vi alene har skylden og ansvaret, ingen anden kan bære mit kors, er vel næsten i den liberalstiske ånd. Eller rettere, at du selv må tage ansvaret for dit liv på jorden, er i den kristne ånd. Lad der ikke være tvivl om, at menigheden skal støtte hinanden i troen, det er det kristne fællesskab, men i sidste ende er det den enkeltes ansvar at modtage det kristne budskab.
    Det er modigt, at du bruger paulus ord, at myndigheden er indsat af gud. For det åbner op for noget andet end demokratiet. Ligeledes gør liberalismen, for hvad er demokratiet andet end, at et flertal skal bestemme hvad den enkelte skal gøre.

 6. Morten B. siger:

  Efter at have fulgt med på din blog siden starten er det vist også på tide at sende en ros herfra. Den er god og velskrevet, og den kommer vidt omkring i de tanker, som du selv og andre har gjort sig om identitet og eksistens. Vi er ikke enige om alt, men det gør kun bloggen så meget mere interessant og tankevækkende. Tak.

  • Martin Kasler siger:

   Tak for de pæne ord, Morten.

   • Morten Borup siger:

    Martin, jeg har gået og tumlet med noget, som du måske kan hjælpe mig med. Idag spurgte en bekendt, om Jesus virkelig har levet. Jeg blev ham et svar skyldig, efter at have gjort mig nogle tanker i forbindelse med det, jeg lærte på AUC om kildekritik.

    De fire evangelister, som er vores hovedkilde, havde alle en interesse i, at Jesus skulle have været en virkelig person. Alt, hvad de skrev, står og falder med spørgsmålet om Jesus’ eksistens. Dette gør den kildekritiske læser skeptisk.

    Såvidt jeg ved, har alle mig bekendte kilder en positiv holdning til Jesus. Romerne og jøderne er derimod yderst sparsomme med deres tekster. De nævner ham stort set ikke, selvom han nok skulle have haft en betydning for deres individuelle dispositioner i samtiden. Han var jo revolutionær,

    Vi har tonsvis af information om Jesus’ samtidige, men han selv, den vestligt historisk vigtigste person, er så godt som ikke beskrevet i andre kilder end i dem af hans troendes.

    Vil du overbevise dine kildekritiske læsere til at tro på Jesus’ eksistens?

    (Når det er sagt, så er det efter min mening underordnet om Jesus eksisterede. Den myte, der er opbygget omkring hans angivelige eksistens, er vigtigere end personen selv.)

 7. Martin Kasler siger:

  Jeg tror, Anonym, at hvis der er noget godt og sandt i en ideologi, så findes det allerede i Bibelen.
  Kristendom handler i bund og grund om, at frelse sin sjæl ved i ord og handling at vise Gud, at vi er med ham i kampen mod Antikrist, der som bekendt viser sig i mange skikkelser og former. Hver gang vi handler i denne strid, da synder vi, ligesom vi synder hver gang vi overhovedet handler i dette vort jordiske liv.
  Liberalismens frihed er derfor ikke kristendommens frihed. I forhold til Gud er vi kun frie i den forstand, at vi (ganske rigtigt i modsætning til dyrene) kan erkende os selv som syndere og bede Gud om tilgivelse derfor.
  Liberalismens individualisme er heller ikke kristendommens individualisme. Frelsen er ganske rigtigt en endog særdeles individuel ting mellem dig og Gud, mens vi har ikke ret til Guds nåde. Vi kan gennem angeren så at sige kun håbe.

  Jeg håber det er nogenlunde forståeligt, hvad jeg prøver at sige?

  • vasili siger:

   Tak for dit svar, og grundlæggende har du ret i “at hvis der er noget godt og sandt i en ideologi, så findes det allerede i Bibelen”, egentligt var det min oprindelige pointé, at liberalismens grundlag er indeholdt i biblen. “Kristendom handler i bund og grund om, at frelse sin sjæl ved i ord og handling at vise Gud, at vi er med ham i kampen mod Antikrist”, og som kristen kan jeg kun¨være enig. Men begge udsagn kræver at vi forstår biblen korrekt, og det er det sværeste i vores jordiske liv. Det viser kirkens historie.
   Jeg mener, at udsagnet “Hver gang vi handler i denne strid, da synder vi, ligesom vi synder hver gang vi overhovedet handler i dette vort jordiske liv.”, er forkert, således er hverken missions virksomhed, opdragelse af sine børn i den kristen tro eller kirkegang syndigt. Og lad mig blot nævne vores egen kirkefader, Ansgar, som i sandhed er en hellig mand.
   Sandt er det, at “Liberalismens frihed er derfor ikke kristendommens frihed “, men kristendommen er liberalismens frihed, forstået som forudsætning og konkretisering af hvorledes fyrsten af guds nåde skal lede sit kristne samfund. Lad mig blot eriindre, liberalismen har intet med demokrati at gøre, tværtom. Lad mig videre erindre, at det ikke er folketinget der indsættes af gud, men monarken!
   Kristensdommens frihed, er ikke kun, et “kun”, men en frihed fra synd og fra det onde, og således er velsignelsen og frelsen den uendelige frihed, hvorom vi beder gud. Liberalismen frihed er ikke frihed til at gøre “hvad du vil”, men friheden til at lad gudsvilje ske på jorden, dvs. friheden til at gifte sig af kærlighed, friheden til at tage sig af sin familie, og friheden til at leve i fred.
   Jeg ønsker dig, din familie og alle andre en fredfyldt søndag

 8. Anonym siger:

  hej martin. link på tv2.news, er endnu ikke lagt ud, men indtil da, burde det link, være der hvor det er, http://news.tv2.dk/video/index.php/group-30593847.html.
  Artikel: Nye styreformer i EU?
  I denne weekend, retter de fleste blikket mod det franske valg, men set herfra, er det græske parlamentsvalg, i virkeligheden langt vigtigere.
  Valget i frankrig, er et valg mellem de to fløje indenfor den politiske elite, liberalisterne og socialisterne. Vores spådom er derfor, at det ikke vil blive ændret meget i frankrig, i denne omgang.
  Helt anderledes er det i Grækenland. Utilfredsheden, i den græske befolkning, med den polltiske elite er så stor, at ditto i praksis vil blive udslettet. Iflg. meningmålinger står både den yderste venstrefløj, og forskellige nationalistiske partier til valgsejre, og fælles for dem er, at afvise EU og IMF´s sparekrav. Iflg. de to eurokrater ellemann og lykketoft, synes Grækenland herefter umuligt at regere, http://news.tv2.dk/video/index.php/group-30593847.html . Brug en halv time på de to eurokrater, og læg mærke til at et “autoritativt” styre, for dem begge er en acceptable løsning!
  Jeg håber, at I selv kan se, konsekvenserne af denne accept – hele sydeuropa bliver militær-regimer. Det bliver spændende og afgørende at se hvem militæret i de sydeuropæiske lande vil støtte

 9. vasili siger:

  hej martin

 10. Polka Charlie siger:

  Hej Martin
  Stor ros til dig for bloggen her. Jeg har fulgt med over en periode, og der er flere interessante indlæg. Særligt din behandling af Søllerødgadesagen fortjener virkelig, at blive læst. Den er gennemarbejdet, velskrevet og informativ – i hvert fald for en “ung purk” som mig der ikke husker sagen.
  I din introduktion skriver du hvad du gerne vil have bloggen skal afspejle, og det gør den vel i og for sig også. Det kunne dog være interessant om du skrev et par linjer til dine poster/opslag her på bloggen om dine egne tanker. I de fleste tilfælde tænker vi nok det samme, men det giver bare noget ekstra hvis man kan læse om nogle andres syn på sagen. De rene “news feed” kan man alligevel læse på uriasposten, snaphanen et cetera.
  Jeg ser frem til, at følge bloggen i fremtiden – og forhåbentlig læse lidt mere om dine egne tanker (i hvert fald der hvor det ikke er helt åbenlyst).
  Med venlig hilsen
  Polka Charlie (ja, navnet er et alias da konsekvenserne ved at træde ind i manegen er velkendte…)

 11. Jakob siger:

  Hej Martin, Endelig har jeg “fundet” dig igen 🙂 -smider du en E-mail ? Mvh. Jakob -Altid Danmark !

 12. Lars H siger:

  Det er vigtigt at vi begynder at revurdere Joe McCarthy, der var ikke tale om heksejagt på uskyldige (jøder) og kommunister, langt de fleste var/er farlige for USA. Idag er situationen langt værre.

  To Links jeg vil anbefale: Dispatch international
  http://dev.d-intl.com/en/articles/international/2013-01-24/joe-mccarthy-was-right-all-along
  og
  Revurdering af senator McCarthy
  Af Peter Neerup Buhl
  http://mccarthyisme.blogspot.dk/

 13. Jan Aage Jeppesen siger:

  Martin,

  Det fremgår af din introduktion, at du er noget så sjældent som overbevist neomalthusianer.

  Sådan en har jeg aldrig mødt i virkeligheden. Første gang en person omtalte sig selv som malthusianer var i TV-serien Den syngende detektiv, skrevet af dramatikeren Dennis Potter og udsendt på BBC i 1986.

  Nu er neomalthusianisme sikkert noget andet end god gammeldags malthusianisme, for jeg kan næppe tro, at du deler holdninger med den syngende detektiv, der har denne dialog med en psykiater, en god mand, der forsøger at hjælpe ham:

  “Doctor: I know it’s an embarrassing question, even between husbands and wives, but what do you believe in?

  Philip E. Marlow: Malthusianism.

  Doctor: Come again?

  Philip E. Marlow: Malthus, but mandatory. Compulsory depopulation by infanticide, suicide, genocide or whatever other means suggest themselves. AIDS, for example, that’ll do. Why should queers be so special?

  Doctor: I see.

  Philip E. Marlow: I also believe in cigarettes, cholesterol, alcohol, carbon monoxide, masturbation, the Arts Council, nuclear weapons, the Daily Telegraph, and not properly labeling fatal poisons, but above all else, most of all, I believe in the one thing that can come out of people’s mouths: vomit.”

  😉

  • Martin Kasler siger:

   Jeg ved ikke om der lå et spørgsmål i din kommentar. Men nej; jeg deler ikke de holdninger, som Dennis Potters misantropiske krimiforfatter lægger for dagen. Holdninger, der heller intet har med Malthus at gøre.

   • Jan Aage Jeppesen siger:

    Martin Kasler,

    Tak for kommentaren. Jeg er dog ikke enig I, at de udtalelser den dybt deprimerede og misantropiske detektiv fremkommer med, slet intet har med Malthus teorier at gøre. Der er tale om en række forslag som vil gøre op med det overbefolkningsproblem som Malthus så som den største fare mod et stabilt samfund i demografisk balance.

    Forslagene er selvfølgelig trukket ud i det helt ekstreme, groteske og absurde, på samme måde som nationalsocialismen kan ses som en ekstrem version af klassisk nationalsocialisme med dens organisme teori, der bliver radikaliseret til socialdarwinisme og påhæftet en racistisk racelære.

    Malthus foreslå selv en række forebyggende moralske begrænsninger så som, seksuel afholdenhed, udskydelse af ægteskab indtil der er økonomisk grundlag herfor, samt restriktioner for indgåelse af ægteskab overfor personer der er fattige og/eller har psykiske eller andre handicaps. Hvis ikke man fulgte hans råd ville det resultere i, at naturens kræfter selv genoprettede balancen, gennem tidlig død, sygdom, sult og krig, hvilket resulterede i en Malthusisk katastrofe. Denne katastrofe ville reducere befolkningen til et lavere og mere bæredygtigt niveau.

    Klagesangen fra den syngende detektiv indeholder elementer som alle peger i samme retning, nemlig en kraftig reduktion af befolkningstallet. Men de er godt nok groteske, måske lige bortset fra anbefalingen af onani, hvilket må forstås som en erstatning for reproduktiv sex. Han kunne også have nævnt fremme af homoseksualitet, men fremhæver især AIDS, der mest rammer bøsser.

    Du anfører også at du er ”paulinsk kristen” og så er det uundgåeligt, at jeg her ser en parallel til malthusianisme. Paulus er jo frem for nogen anden den kristne askeses fader. Dens Magna Charta er kapitel 7 i første brev til Korinterne: ”Det er godt for en mand ikke at røre ved en kvinde.” Dette er noget helt andet end Jesu fordomsfrihed og storhjertede anerkendelse af naturlige processer, det er en bandlysning af erotikken – af frygt for seksualiteten. For Paulus er det seksuelle noget, der helst ikke burde eksistere, et nødvendigt onde. Fordi det er et onde, bekæmper han det. Fordi det er nødvendigt, må han gøre indrømmelser over for det. Derved ender hans seksualetik i et uskønt kompromis: ”Altså gør både den vel, der bortgifter sin ugifte datter, og den gør bedre som ikke bortgifter hende” (7,38). ”… osv. osv. …

    Dette er religionens kapitulation, ikke for Eros, men for Sexus. Her gør religionen ikke selv det svageste forsøg på at tage det seksuelle forhold – med Paulus` ord: kødet – i sin tjeneste. Den bandlyser det seksuelle generelt, men tillader det i særtilfældet, i ægteskabet. Deraf den skarpe sondring mellem den ægteskabelige og ikke-ægteskabelige kønsakt, der blev så karakteristisk for hele den kristne kulturudvikling. Den bragte for en tid juristerne på den tanke at opfatte den uægteskabelige faders underholdspligt som ”debitum ex delicto” (forskyldt straf for forseelsen). Hellere ægteskab uden kærlighed end kærlighed uden ægteskab – denne Eros-fjendtlige, stærke borgerdom har sine seje rødder i den paulinske seksuallære.

    Om der er denne sammenhæng mellem Malthus og Paulus, eller om jeg ser syner ved højlys dag, kunne du måske være så venlig at redegøre lidt nærmere for.

    Min egen position er rationalisme, men ikke så ekstrem at det har ført til ateisme. Jeg er nemlig også kritisk over for rationalismen og indtager derfor en mellemposition som agnostiker. Filosofisk ligger jeg nogenlunde på linje med den danske transcendentalfilosof Kai Sørlander, der blandt andet er kendt for at formulere en universel etisk fordring som han kalder Det etiske konsistenskrav.

    De politiske implikationer af konsistenskravet placerer Sørlander til højre for midten i dansk politik, men han argumenterer både mod socialismen og liberalismen som ideologier der kan undergrave den demokratiske bestræbelse. Jeg deler også Sørlanders positive syn på kristendommen, hvor Reformationen med dens adskillelse af politik og religion var med til at skabe forudsætningerne for oplysningstidens ideer og deres gennemførelse, netop fordi den evangeliske kristendom ikke har nogle politiske budskaber med i sin forkyndelse. Derved adskiller den sig radikalt fra islam der søger at gennemføre et politisk program med universel gyldighed, analogt med hvad de revolutionære socialister forsøgte med Lenins doktriner.

    Selvfølgelig kan vi lære af fortiden, navnlig de fejl som blev begået, og derfor ser jeg det ikke som noget mål i sig selv at vende tilbage til før-demokratiske samfundsstrukturer. Med andre ord er jeg ikke ”reaktionær”. Den betegnelse passer perfekt på islamister der netop ønske at genskabe den samfundsorden som eksisterede under Muhammad og på de første ”retledte” kaliffers tid. Det har altid været islamismens og saladismens mål at genetablere det kalifat som gik til grunde i 1924, i den oprindelige “rene” form.

    For mig at se er målet for en nation ikke at skabe størst mulig vækst, men at sikre dets sammenhængskraft således at demokratiet og retsstaten ikke undermineres. Det kræver at borgerne bøjer sig for en etisk fordring, der implicerer demokratiet, i stedet for alene at være optaget af hvor meget de selv eller den gruppe de identificerer sig med kan klemme ud af fællesskabets kasser.

    Så måske kan vi mødes på dette punkt? Det drejer sig ikke om rettigheder, men om at opfylde de fordringer som muliggør rettighederne. I stedet for en erklæring om universelle menneskerettigheder burde de politiske aktører have udformet en erklæring om universelle menneskepligter, der specificerer hvilke pligter eller fordringer der skal overholdes, for at de dermed logisk forbundne rettigheder kan bestå.

    Du finder pligterne eller fordringerne i fortolkningen af religiøse skrifter, jeg finder dem gennem begrebslogisk eksplikation. I begge tilfælde er fordringerne ubetingede og universelle, de tilhører evigheden og er ikke underkastet den fysiske verdens forgængelighed. Forskellen kan også udtrykkes således, at du tror på nogle universelle fordringer, mens jeg mener at kunne begrunde og bestemme dem rent logisk, alene ved hjælp af sprog og logik.

 14. Jan Aage Jeppesen siger:

  Rettelse. I andet afsnit, tredje linje skal ordet “nationalsocialisme” erstattes af ordene “national konservatisme.”

  Undskyld fejlen.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s