VI. Trotskisme, IS og Henrik Christensen

Som jeg allerede har redegjort for, så stemmer påstanden om en brevbombe ikke med beviserne i Søllerødgadesagen. En brevbombe fra højrefløjen ville heller ikke stemme med det almindelige terrorbillede i 1992…

Paul Wilkinson
Dagen efter eksplosionen bragte Berlingske Tidende et interview med en af verdens (den gang) førende eksperter i terrorisme, den britiske professor Paul Wilkinson, direktør for Research Institute for the Study of Conflict and Terrorism og forfatter til bl.a. The New Fascism. Til berlingeren udtalte Wilkinson bl.a.:

Ud fra de sparsomme oplysninger, som jeg er i besiddelse af om angrebet i København, vil jeg gætte på, at det er neo-nazistiske eller neo- fascistiske elementer, der står bag.

Men Paul Wilkinson fastslog også følgende:

Det er, som regel, organisationer på den yderste højrefløj, der bliver udsat for bombeangreb – og ikke venstrefløjs-organisationer.

Professor Wilkinsons udtalelse bekræftes af journalisten og højrepolitikeren Franz Schönhuber, der i sin nogenlunde samtidige biografi om Jean-Marie Le Pen, nævner 17 bombeattentater alene mod højrepartiet Front National.

Forkærlighed for bomber
Ifølge PET-kommissionens rapport bind 9, så var det på den danske venstrefløj især trotskistiske grupper, der havde tradition for at ville bruge bomber. I 1960erne blev flere trotskister således dømt for både besiddelse og tyveri af dynamit og trotyl. I samme periode gjorde trotkisterne også i hjemmelavet sprængstof. Opskrifterne blev skaffet af en kemistuderende.

Det var et fast træk ved trotskisternes mange bombekomplotter, at disse ikke blev iværksat på organisationsniveau. På den anden side var det et lige så fast træk, at de trotskistiske organisationer internt kun kritiserede den slags komplotter fordi de blev afsløret. Hensynet til offentlighedens billede af venstrefløjen var for trotskisterne langt vigtigere end hensynet til samme offentligheds liv og ejendom.

Nu kan Internationale Socialister, der først blev dannet i 1984, jo ikke gøre for, hvad trotskister gjorde og sagde i 1960ernes Danmark. Men lad os se lidt på, hvad IS faktisk er for en gruppe.

IS og Socialist Workers Party
Ifølge PET-kommissionen er IS tilknyttet den verdensomspændene trotskistiske organisation Fjerde Internationale. Denne oplysning er ikke korrekt. IS er den danske afdeling en rivaliserende organisation, der kalder International Socialist Tendency (IST). Den politiske guru her er mindre Leon Trotsky (Lev Bronshtein) end en vis Tony Cliff (Yigael Gluckstein) og man ynder derfor at kalde sig “uortodokse” trotskister.

Jeg tror ikke det er for meget sagt, at forholdet mellem IST og Cliffs Socialist Workers Party i Storbritanien i mange år nærmest lignede forholdet mellem SUKP i Sovjetunionen og Komintern. Medlemmer af VS brød ud og dannede IS på direkte engelsk opfordring og da en dansk journalist i forbindelse med eksplosionen i Søllerødgade, ringede til Socialist Workers Party i England, spurgte partisekretæren “Drejer det sig om vores kontor i København?”

Omkring 1977 oprettede Socialist Workers Party i dybeste hemmelighed et netværk af mobile tæskehold, der i første omgang skulle jagte bladomdelere fra højrepartiet National Front, der på det tidspunkt havde god vind i sejlene, væk fra gaderne. Senere blev disse tæskehold indsat mod National Fronts møder, både offentlige og private.

Sagen eksploderede i 1981, da syv medlemmer af Socialist Workers Party blev dømt for kidnapning af en 17-årig dreng, der havde været på vej til et højrefløjsmøde. Partiledelsen smed de syv dømte medlemmer ud og lagde officiel afstand til brugen af gadevold. Men det står fast, at tæskeholdene – der især opererede i Manchester, Liverpool og London – blev oprettet på initiativ af selvsamme partiledelse.

Ifølge PET-rapporten så holdt den danske efterretningstjeneste af ukendte grunde kun sporadisk øje med Socialist Workers Party’s danske aflægger. Dog var man bekendt med, at Internationale Socialister “kan tænkes at gå meget militant ind i konkrete projekter”, ligesom partiet ønsker befolkningens demokratiske rettigheder sættes ud af kraft, hvis socialismen trues.”

BZ-forbindelsen
Kun et par dage før bombeeksplosionen i Internationale Socialisters københavnerkontor, sad medlem af partiledelsen Anders Schou på hovedkontoret i Århus og forsvarede ihærdigt Blekingegadebandens metoder:

Vi er ikke specielt ophidsede over, at de skød en betjent… Vi syntes heller ikke, at det er specielt moralsk forkasteligt at stjæle fra en bank”.
(Aktuelt 14/3 1992)

Anders Schous udtalelse lå selvfølgelig ikke langt fra det berygtede brev, som ledende BZ-grupper i sommeren 1989 optrykte i deres blad Fingeren, der havde Ungdomshuset på Jagtvej som kontaktadresse. Bl.a. skrev de københavnske BZere til Blekingegadebanden:

Vi ved ikke om, det er rigtigt, at I eller andre har plyndret bankerne og sendt pengene til PFLP. Men hvis I har gjort dette, synes vi det er fedt..

I samme nummer af Fingeren kan man læse et omfattende brev til de københavnske BZ-grupper fra terrorgruppen Rote Arme Fraktions Karl-Heinz Dellwo, der i 1975 ledte en blodig gidselsaktion i Stockholm. Dellwo blev fanget og idømt to gange livsvarigt fængsel. Han blev, som så mange andre venstreorienterede terrorister, løsladt efter få år…

Brevet i Fingeren til Blekingegadebanden er underskrevet af Ungdomhuset, samt grupperne Fyr & Flamme (opkaldt efter en tysk BZ-gruppe), Antirepressionsgruppen og Autonomt Info. Alle disse tre grupper var i 1990 del af Butiksfællesskabet Demos, der foruden Erik Jensens Demos også talte frontorganisationen Fællesinitiativet Mod Racisme. Og det var netop i 1990, at Erik Jensen fremsatte sin berygtede radioudtalelse om, at han “går ind for hårdhændede blokader mod erklærede racister”.

Henrik Christensen og FIR
Med hensyn til agressiv retorik, så kunne den afdøde Henrik Christensen også følge med. Så sent som den 27. februar 1992 skal han på et møde i Søllerødgade nr. 33 bl.a. have udtalt:

Nynazisme er en lille parasit. Den sidder på ryggen af racismen og griner. Nynazisterne bevæger sig rundt i de racistiske grupper, f.eks. Den Danske Forening, hvor de finder det beskidte vand at fiske i. Derfor er kampen mod racisme også en anti-nazistisk kamp.
(Ekstra Bladet 19/3 1992)

Disse ord faldt tilsyneladende på et slags koordineringsmøde i København mellem IS, dens tyske søsterorganisation Sozialistische Arbeitergruppe (SAG), den irske terrororgruppe IRA og  en unanvgiven, autonom gruppe fra Kreuzberg-bydelen i Berlin.

Det er da også mit indtryk, at Henrik Christensen spillede en langt mere central rolle i det voldsberedte miljø på den yderste venstrefløj, end man ønsker at give indtryk af. Bl.a. kunne en PET-kilde fortælle følgende bemærkelsesværdige historie:

Han beskrev den afdøde som en aktivist, hvis navn var blevet nævnt i november 1991 under en samtale med to mænd, en dansker og en palæstinenser. Det fremgår af forklaringen, at de to mænd skulle have forsøgt at overtale afhørte til at nedtone sin agitation mod islamiske indvandrere og i stedet koncentrere sig om en antijødisk og antizionistisk agitation. Til gengæld ville man love afhørtes parti arbejdsro og agitationsmateriale. De hævdede at komme fra Fællesinitiativet Imod Racisme i København og gav bl.a. afdødes navn som reference.

Mit umiddelbare gæt er, at den anonyme kilde var den tidligere DKPer Preben Møller Hansen, der den gang var formand for partiet Fælles Kurs. Året før indgik Fælles Kurs valgteknisk samarbejde med Mogens Glistrups nyskabelse, Trivselspartiet, og under valgkampen dannede Glistrup og Møller Hansen fælles front mod udlændigepolitikken.

Under alle omstændigheder, så dokumenterer ovenstående historie to forhold. For det første, at i Fællesinitiativet mod Racisme veg man ikke tilbage for afpresning af politiske modstandere. Og for det andet; at Henrik Christensen spillede en central rolle i den militante organisation helt op til kort før sin død.

 ***

Et svar til VI. Trotskisme, IS og Henrik Christensen

  1. Pingback: Monokultur » Martin Kasler om bomben mod/fra Internationale Socialister

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s